Sort By:
Date Title Views Comments
Sort Descending
View As:

Category 政治18

在香港,法庭判決還是不是答案?

279 0

在香港,法庭判決還是不是答案?

279 0

兒童香港學

276 0

兒童香港學

276 0

檔口仔黎到卑路乍灣公園,同小朋友齊齊玩親子遊戲。究竟甚麼是兒童香港學呢?爸爸媽媽同小朋友一齊睇片,了解重溫當日活動吧!

政治18:教育政策展望

226 0

政治18:教育政策展望

226 0

檔口仔與立法會張超雄,張國鈞議員大談教育政策。究竟教育政策如何由下而上吸納年輕人想法呢?作為父母,對現今教育政策又有什麼展望呢?爸爸媽媽,一於睇下檔口仔及兩位議員的至既分享。

政治18:特殊教育政策

219 0

政治18:特殊教育政策

219 0

檔口仔與立法會張超雄,張國鈞議員大談教育政策。談到香港教育制度,父母與年輕人對今天的教育制度又有什麼想法呢?政府又應怎樣投放資源在特殊教育政策上呢?留意今集政治18,對特殊教育的討論。

政治18:公共傢俬

349 0

政治18:公共傢俬

349 0

檔口仔今次走到太陽館。爸爸媽媽又有無想過公共傢俬又可以種花又可以賞星呢?只要發揮創意,休憩空間配合公共傢俬,爸爸媽媽也可以與孩子享受不一樣的親子時光啊!

政治18:公共傢俬

251 0

政治18:公共傢俬

251 0

節目施政落地中與西九文化區管理局董事局成員葉傲東,智樂兒童遊樂協會總幹事王見好,中西區社區重點項目計劃行政助理陳嘉晴,大談善用公共空間政策。究竟措施如何變政策?爸爸媽媽,一於睇下眾嘉賓既分享吧!

施政報告最政治化的部分

315 0

施政報告最政治化的部分

315 0

林鄭月娥今日公布其上任特首後首份施政報告,布局有何巧妙?《政治18》為你拆解。

政治18:堅尼地城公共空間

377 0

政治18:堅尼地城公共空間

377 0

檔口仔今次走到堅尼地城社區綜合大樓,與爸爸媽媽談論公共空間。究竟什麼是隱形公共空間呢?原來,電梯大堂亦適宜讀書會既分享。作為父母,一於睇下檔口仔既分享吧!

政治18:公共空間政策

551 0

政治18:公共空間政策

551 0

節目施政落地中,繼續與香港建築中心副主席葉頌文、檔口仔親子社區學校項目主任梁汝伈、立法會議員鄺俊宇、姚思榮、鍾國斌大談公共空間政治政策。究竟公共空間應如何設計和營運呢?一於聽下眾嘉賓既意見和分享吧!

政治18:施政報告教育政策評論

491 0

政治18:施政報告教育政策評論

491 0

節目施政落地中,與檔口仔親子社區學校項目主任梁汝伈、盧志妮及立法會議員張國鈞大談施政報告中的教育政策。究竟眾嘉賓對教育政策又有什麼意見呢?一於聽下眾嘉賓既分享吧!